Xtc-achtig middel 2-CB; Verboden drug was door fout even 'legaal'

ROTTERDAM, 4 AUG. Door een fout van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is vorige maand, gedurende twee weken, de strafbaarheid van de synthetische drug '2-CB' “vervallen” geweest.

Hierdoor zijn op last van het college van procureurs-generaal in die periode geen mensen aangehouden die de bewuste drug maakten of verhandelden.

De toenmalige minister E. Borst bracht vorig jaar het xtc-achtige middel 2-CB onder de werking van de Opiumwet. Dit gebeurde door plaatsing van het besluit in de Staatscourant van 7 juli 1997. Binnen een jaar moet dit besluit worden omgezet in een algemene maatregel van bestuur en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Op 9 juli 1998 verliep de ministeriële regeling. Pas op 23 juli 1998 is de fout hersteld, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

Naar aanleiding van dit 'gat' in de wetgeving heeft het college van pg's een brief naar de hoofdofficieren van justitie gestuurd en hun ontraden in die periode mensen aan te houden op verdenking van productie van of handel in 2-CB. Ten aanzien van mensen die al waren aangehouden gold volgens het college dat de vervolging gewoon kon doorgaan omdat niets was gebleken van een gewijzigd inzicht van de wetgever inzake strafbaarheid. Volgens een woordvoerder van het OM heeft de fout van VWS “geen gevolgen voor de rechtshandhaving” gehad.

2-CB (2,5-dimethoxy-4-bromophenylethylamine, is bekend in het uitgaanscircuit onder de namen Cybertjes, Nexus of Erox) is een synthetische drug, verwant aan MDMA of xtc. Het middel heeft een seksueel stimulerend effect. De werking ervan is al in lage doseringen zowel stimulerend als hallucinogeen. Met name bij jonge, onervaren gebruikers kan het gebruik van 2-CB volgens het ministerie van VWS leiden tot grote gezondheidsrisico's. Uit onderzoeken van het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk en de Inspectie voor de Gezondheidszorg bleek dat steeds meer 2-CB pillen in Nederland werden aangetroffen. In de meeste Europese landen valt 2-CB onder een met de Opiumwet vergelijkbare wetgeving. Om een verschuiving van het aanbod aan 2-CB naar Nederland te voorkomen en uit oogpunt van preventie is besloten 2-CB onder de werking van de Opiumwet te brengen.

    • Hans Moll