Vries Robbé door emissie uit geldnood

ROTTERDAM, 4 AUG. Het metaal- en bouwbedrijf De Vries Robbé heeft zijn liquiditeitsproblemen opgeheven door nieuwe aandelen uit te geven. De emissie moet 5 miljoen gulden opleveren. Daarnaast draait aandeelhouder BTG op voor een onverwachte financiële tegenvaller bij de dochter Witte UK.

De Vries Robbé, de aandeelhouders en de betrokken banken hebben hierover gisteren overeenstemming bereikt. BTG betaalt het beursfonds nu al 5 miljoen via een herplaatsing van aandelen in De Vries Robbé. Daarnaast krijgt het gevelbedrijf van zijn bank nog eens een extra krediet van 1,5 miljoen gulden, waarmee de totale financiële injectie op 11,5 miljoen gulden komt.

Volgens directeur R. van den Hoek van De Vries Robbé hebben de afgelopen donderdag gestarte onderhandelingen tot een goed resultaat geleid. “Het akkoord met de beleggers geeft wel aan dat er vertrouwen in ons bestaat. Maar hoe groot de schade is als gevolg van de negatieve publiciteit weet ik natuurlijk niet.”

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een prijs van 36 gulden, 13 gulden lager dan bij een emissie in maart van dit jaar. “Ik denk dat die koers de huidige waarde van het bedrijf vertegenwoordigt.” De koers van het aandeel stond tegen het middaguur 20 cent lager op 34,80 gulden.

Het beursfonds ontdekte enkele weken een substantiële tegenvaller bij de Britse dochter Witte UK, waardoor onzekerheid ontstond over het innen van een vordering van een andere De Vries-dochter op de Britse deelneming van 10,5 miljoen gulden. Witte behoorde tot een groep bedrijven die eind maart werd gekocht van BTG, een investeringsmaatschappij van onder andere oud-Pakhoed-man M. Cook en H. van den Hombergh.

Juist deze investeringsmaatschappij, in handen van H. van den Hombergh en J. Gaal, verraste de beurs in juni door haar belang in De Vries Robbé terug te brengen van 51 naar 21 procent. In een prospectus drie maanden eerder stond expliciet dat de verkoop van het belang op zijn vroegst een jaar later zou plaatshebben. Van den Hoek verklaarde tijdens de aandeelhoudersvergadering in juni dat dit “een schoonheidsfoutje” betrof. Enkele regels in het prospectus zouden zijn weggevallen. De directeur geeft nu toe dat hij nooit toestemming voor die verkoop had mogen geven. Van een schoonheidsfoutje was geen sprake. “Jokken doe ik nooit”, zegt Van den Hoek, “maar ik had me niet breed genoeg laten informeren.”

Aandeelhouder Orange Fund van de effectenbank Kempen & Co stelt in een reactie tevreden te zijn met de huidige oplossing van het liquiditeitstekort. “Met die oplossing zijn we content”, stelt fondsbeheerder W. Burgers. Maar volgens hem zijn nog niet alle problemen opgelost. “We weten bijvoorbeeld niet hoe groot de tegenvaller in Engeland precies is en hoe dat zal worden opgelost.”

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is blij dat er een oplossing is gekomen voor de liquiditeitsproblemen maar noemt de gekozen constructie “ondoorzichtig”. “Kennelijk heeft de beurs met het fonds een regeling getroffen om de in de prospectus vastgelegde lock-up-regeling opnieuw te schenden”, zegt jurisch medewerkster van de VEB, F. van 't Groenewout. “We wachten eerst het door de beurs ingestelde onderzoek af. Ook willen we zien hoe De Vries Robbé zich in financieel opzicht redt.” De Amsterdamse beurs voert een onderzoek uit naar de schending van het prospectus. Een zegsman: “Voor de rest is het een zaak tussen het bedrijf en de aandeelhouder.”