The American Economic Review

Wat gebeurt er als de Verenigde Staten zich blijven ontwikkelen tot een economie met flexibele lonen, als Europa zich nog meer dan voorheen fixeert op vaste loonafspraken, en als er werkelijk vrije handelsbetrekkingen ontstaan? Kortom, wat gebeurt er als je de huidige ontwikkelingen extrapoleert? In The American Economic Review beantwoordt Ronald R. Davis deze vragen met de stelling dat dan de Amerikaanse salarissen zullen stijgen tot het niveau in Europa, en dat de Europese werkloosheid zal verdubbelen.

De belangrijkste oorzaak van deze te verwachten ontwikkeling is de groeiende handel met ontwikkelingslanden, inclusief die in Centraal- en Oost-Europa. Niet voor niks, stelt de auteur, heeft de groei van de handel tussen Noord en Zuid een grote rol gespeeld in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse presidentskandidaten Ross Perot en Patrick Buchanan. Immers, in de periode van 1970 tot 1990 werd het aandeel van de minder ontwikkelde landen in de import in de VS en Europa meer dan verdubbeld. In de VS groeide het tot een derde van de totale import.

Maar dat beeld verandert als de handelsbetrekkingen tussen de VS en Europa helemaal vrij worden, en als het scenario van flexibele Amerikaanse versus vaste Europese lonen zich ontrolt. Dan zal de import in de VS vanuit minder ontwikkelde landen niet verder groeien, dan zal Europa die importgroei absorberen en dan zal dit voor Europa neerkomen op groei van werkloosheid.

The American Economic Review verschijnt vijf keer per jaar en is een uitgave van de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203.

    • Herman Frijlink