Spoed bepleit bij initiatief huizenwet

DEN HAAG, 4 AUG. De Tweede-Kamerleden Biesheuvel (CDA) en Duivesteijn (PvdA) willen dat de Tweede Kamer snel hun initiatiefwetsvoorstel afhandelt, dat het lagere inkomensgroepen gemakkelijker maakt een woning te kopen. Zij vinden het niet nodig te wachten op een subsidieregeling die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord aankondigt.

Het kabinet wil binnen een half jaar met een wetsvoorstel komen waarbij rekening wordt gehouden met het PvdA/CDA-initiatief.

Biesheuvel en Duivesteijn menen dat hun wetsvoorstel nu klaar is voor behandeling. De wet kan dan 1 juni worden ingevoerd. Ze zeiden dit vanmorgen tijdens een toelichting op de schriftelijke reactie die zij de Tweede Kamer geven als antwoord op de kritiek die de diverse fracties op het voorstel leverden.

Huishoudens met een lager inkomen dan 47.550 gulden per jaar kunnen, als het initiatiefwetsvoorstel wet wordt, onder een aantal voorwaarden financieel worden geholpen bij de koop van een woning. In eerste instantie zouden ze maandelijks een bijdrage krijgen om de aflossing van de hypotheek voor hen betaalbaar te maken, bij aankoop van een huurhuis of een nieuwbouwwoning. Deze mag maximaal zo'n 170.000 gulden kosten.

Biesheuvel en Duivesteijn willen die bijdrage nu ook geven als er een bestaande koopwoning wordt gekocht. Ze verwachten dat er zo'n 200.000 kopers gebruik zullen maken van de regeling.

Op het wetsvoorstel werd in de Kamer vooral door VVD en, in mindere mate, door D66 veel kritiek geleverd. Beide fracties juichen het toe dat de indieners het eigenwoningbezit willen bevorderen, maar zij noemen hun wetsvoorstel onnodig ingewikkeld, bureaucratisch en onvoldragen. Bovendien levert het volgens deze fracties grote financiële risico's op. D66 en VVD zien meer in aansluiting bij bestaande initiatieven om onder de lagere inkomensgroepen het woningbezit te bevorderen, zoals bij de door het vorige kabinet ingevoerde Koop Gewennings Bijdrage.

Biesheuvel en Duivesteijn vrezen dat in het wetsvoorstel van het kabinet te veel rekening wordt gehouden met de afwijkende opvattingen van de D66 en VVD. Zij verwachten dat een gesprek dat zij hierover met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, VVD) zullen hebben, helderheid verschaft.