Scientific American

De Amerikaanse bedrijven die hun collegabedrijven de loef willen afsteken in groei van productiviteit moeten goede maatjes blijven of worden met de vakbonden. Want hoewel de effecten van total quality management en andere wondermiddelen in het ongewisse blijven blijkt uit recent onderzoek dat de aanwezigheid van vakbonden goed is voor de groei van productiviteit.

Dat blijkt, schrijft de Scientific American, uit een representatief onderzoek naar de situatie bij 1500 bedrijven. De productiviteit in bedrijven waarin vakbonden actief zijn is zestien procent hoger dan in het gemiddelde bedrijf. Bedrijven waarin geen vakbonden actief zijn scoren elf procent lager dan het gemiddelde.

Ondernemingen die de vakbonden betrekken bij kwaliteitsprogramma's en die serieus aan winstdeling doen scoren het hoogst, te weten twintig procent hoger dan het gemiddelde. Toch jammer voor al die ondernemingen die er aan hebben meegewerkt dat de aanwezigheid van de vakbonden in de bedrijven in de afgelopen jaren is gedaald tot twintig procent van de ondernemingen.

Het maandblad Scientific American is verkrijgbaar in de kiosk. http://www.sciam.com

    • Herman Frijlink