Records op kapitaalmarkt; Lage rente goudmijn voor Paars II

AMSTERDAM, 4 AUG. De gunstige rente-ontwikkeling kan het tweede Paarse kabinet forse meevallers bezorgen. Dit blijkt uit reacties van analisten naar aanleiding van de recordlaagte voor de rente op staatsleningen die vanmorgen werd bereikt.

Op de Amsterdamse obligatiemarkt daalde de rente op staatsleningen met een looptijd van tien jaar vanmorgen tot onder de 4,7 procent. Dat is het laagste peil sinds de vroege jaren zestig. Het gisteren beëdigde kabinet-Kok, dat meteen begon aan de begrotingbesprekingen voor 1999, wacht als de rente lager blijft dan ingetekend, miljarden guldens aan meevallers in de rente-uitgaven voor de komende kabinetsperiode.

Het Centraal Planbureau rekent voor dit jaar met een renteniveau voor tienjaars-staatsleningen van 5,25 procent. Voor volgend jaar rekent het CPB met 5,75 procent. De regering baseert de begroting op CPB-prognoses. Op de financiële markten zijn de ramingen voor de tienjaarsrente inmiddels flink gezakt. Duitse banken gaan gemiddeld uit van een rentestand van 5,2 procent voor dit en volgend jaar. R. Wesselius van de bank Kempen & Co houdt rekening met een verdere daling van de tienjaarsrente naar 4,5 procent in het komende halfjaar. “Het inflatiebeeld voor de euro-landen is optimaal.”

De rente daalt nog steeds door de indirecte gevolgen van de crisis in Azië. Lagere prijzen van invoer en grondstoffen drukken het inflatiepeil, en de vlucht van kapitaal naar de Westerse obligatiemarkten stuwt de koersen van obligaties naar boven, en daarmee de effectieve rente naar beneden. F. van Dewall van ING zegt dat de bankverzekeraar intern rekent met een scenario voor de inflatie in de euro-landen van rond de 2 procent in de periode 1999-2002. De rentevoet op tienjaars-obligaties zal daarbij uitkomen op tussen 5 procent en 5,25 procent. “Het is niet uitgesloten dat de crisis in Azië zich op korte termijn nog verdiept. In dat geval kan de dip in de rente zich eveneens op korte termijn nog verdiepen.”

Analist A. Schuiling van MeesPierson, die overigens de rente wel ziet oplopen, gaat er van uit dat bij een jaarlijks beroep van het Rijk op de kapitaalmarkt van tussen de 50 miljard en 60 miljard gulden, een rente die 1 procent lager is dan geraamd gedurende de kabinetsperiode tussen de 2 en 2,5 milard gulden aan lagere rente-afdrachten inhoudt. Van Dewall rekent via de gemiddelde looptijd van de staatsschuld met een meevaller van 2,5 miljard gulden. Hij tekent daar overigens bij aan dat de Aziatische oorzaak voor een lagere rentestand ook een lagere economische groei kan impliceren. Dat kan in dat geval ook negatieve gevolgen krijgen voor de Rijksinkomsten. Ook vorig jaar zorgde de lagere dan verwachte rente al voor een meevaller van omgerekend een half miljard, zo berichtte het CBS twee weken geleden.

    • Maarten Schinkel