OESO: Finse groei lager door Azië

PARIJS, 4 AUG. De economische groei van Finland, een van de elf deelnemers aan de Economische en Monetaire Unie, wordt kleiner door de crisis in het oosten van Azië. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, noemt in haar vandaag vrijgegeven landenrapport voor dit jaar een percentage van 4,3 en voor volgend jaar een percentage van 3.

Die percentages zijn duidelijk lager dan dat van vorig jaar, toen Finland een economische groei kende van 5,9 procent. De groeivermindering komt vooral door een achteruitgang van de export, in het bijzonder die van machines voor de bosbouw.

De particuliere bestedingen en de investeringen in woningen blijven op een hoog peil staan, maar zijn niet voldoende om de vermindering van de export op te vangen, aldus de OESO. Wel kunnen de uitgaven in de particuliere sector nog groter uitvallen dan nu is voorzien en leiden tot meer inflatie.

Inflatie kan ook komen van de kant van de woningsector. Er bestaat een grote vraag naar eigen woningen, doordat de hypotheekrente relatief laag staat.

De Finse overheid kan daar zelf niet veel tegen doen, omdat vanaf volgend jaar de Europese Centrale Bank het beleid bepaalt. De OESO verwacht wel dat die bank later in 1999 haar beleid wat aanscherpt.

Vorig jaar was 12,6 procent van de Finse beroepsbevolking zonder werk, bijna twee procentpunt boven het gemiddelde in de EU.

De werkgelegenheid is echter sterk aan het groeien en de werkloosheid wordt dan ook kleiner. De OESO houdt het voor dit jaar op 10,5 en voor volgend jaar op 9,1 procent van de beroepsbevolking.

De OESO vindt die percentages nog te hoog. De organisatie pleit er bij de overheid voor om de hoge inkomstenbelasting te verlagen en diegenen die een uitkering hebben meer te stimuleren een baan te zoeken. (ANP)