Netwerk van computers wijzigt naam

ROTTERDAM, 4 AUG. Het computernetwerk Edunet dat alle scholen, bibliotheken en musea moet verbinden, mag geen Edunet meer heten. De naam Edunet is al een jaar geleden gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau door een uitgever. De voorlopige naam van het netwerk wordt nu 'Kennisnet', laat het ministerie van Onderwijs weten, tenzij blijkt dat ook die naam al aan een ander toebehoort.

Het is niet de eerste tegenslag voor het computerplan van oud-minister Ritzen (Onderwijs) waar de regering de komende drie jaar 750 miljoen gulden in zou investeren. 'Edunet' zou in januari van dit jaar de eerste paar honderd scholen verbinden.

Doordat de verplichte Europese aanbesteding van de opdracht langer duurde dan verwacht, werd pas in april duidelijk welk bedrijf 'Edunet' mag aanleggen. Kabelexploitant Enertel zal de eerste 210 basis- en middelbare scholen in oktober aansluiten op Kennisnet. Leerlingen hebben dan beperkte toegang tot Internet en kunnen elkaar e-mails sturen.

Onduidelijk is nog hoeveel software programma's klaar zijn om via Kennisnet te worden verspreid. “Een Kennisnet zonder inhoud is niets waard”, erkent een betrokken medewerker van Enertel.

De educatieve uitgevers, die de onderwijssoftware moeten ontwikkelen, hebben al enkele lesprogramma's voor de computer gemaakt, maar wachten nog op uitsluitsel over het bedrag dat Paars II zal geven aan scholen om software te kopen. Zonder koopkrachtige scholen vrezen de uitgevers dat investeren in software onrendabel zal blijken.