Nederland blijft achter in buitenland

ROTTERDAM, 4 AUG. De kapitaalstroom van Nederland naar het buitenland nam vorig jaar toe met 9 procent tot 18,1 miljard ecu (40,2 miljard gulden) en Nederland investeerde daarbij meer in de Europese markt dan in gebieden daar buiten. Tegelijk raakt Nederland wat uit de gratie bij Amerikaanse investeerders. Dat blijkt uit de voorlopige investeringscijfers over 1997 van het Europese bureau voor de statistiek (Eurostat) die gisteren werden gepubliceerd.

Nederland, hoewel een relatief grote buitenlandse investeerder, bleef achter bij de EU-landen samen die vorig jaar hun totale buitenlandse investeringen met niet minder dan 46 procent opvoerden tot ruim 172 miljard ecu of zo'n 380 miljard gulden. Daarvan ging het grootste deel - 220 miljard gulden - naar niet-EU-landen. Tot de koplopers qua buitenlandse investeringen behoorden Zweden (plus 173 procent), Portugal (141 procent), Spanje (118 procent) en Groot-Brittannië (90 procent). België scoorde met minus 15 procent als enige EU-land lager dan Nederland met z'n 9 procent.

De Europese investeringen in de Amerikaanse markt zijn vorig jaar vooral dankzij de Britten meer dan verdubbeld. Ze groeiden van 34,1 naar 82,72 miljard gulden. Maar de kapitaalstroom van Nederland naar de VS nam af met bijna 3 miljard gulden, van 4,61 in '96 tot 1,64 miljard gulden in '97.

Volgens De Nederlandsche Bank is dat verschil niet te verklaren doordat de Nederlanders daadwerkelijk minder fabrieken in Amerika hebben gekocht. De veranderingen zijn terug te voeren op het interne kapitaalbeheer van grote multinationale bedrijven. Geld dat zij vanuit het hoofdkantoor in Nederland naar een Amerikaanse deelneming overmaken, telt mee in het cijfer.

Binnen de Europese Unie blijft Nederland - ondanks de wat magere groei van 9 procent over 1997 - overigens een belangrijke buitenlandse investeerder. Ons land komt na Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk op de vierde plaats.

Omgekeerd blijft de Europese markt, volgens Eurostat, interessant voor buitenlandse investeerders. Maar de groei is op dit punt gematigd in vergelijking met de kapitaalstroom van de EU naar het buitenland. De totale buitenlandse investeringen in de EU stegen vorig jaar met 38 procent tot 99 miljard ecu of 218 miljard gulden.

Uit de voorlopige cijfers van Eurostat blijkt verder dat de Amerikanen de grootste niet-Europese investeerders blijven in de Europese Unie. Het Amerikaanse totaal steeg vorig jaar met 41 procent van 33,22 tot 47,11 miljard gulden. Groot-Brittannië bleef de belangrijkste partner. Bijna tweederde van de Amerikaanse investeringen kwam er terecht. Frankrijk bleek in 1997 minder aantrekkelijk dan in het jaar ervoor, maar bekleedde met 4,8 miljard gulden opnieuw de tweede plaats. Ondanks een toename met 33 procent (4,18 miljard gulden tegen 3,08 miljard in 1996) van de Amerikaanse activiteiten op de Nederlandse markt, streefde Zweden ons land met 4,25 miljard gulden voorbij. De Scandinaviërs mochten zich verheugen in een verzesvoudiging van de kapitaalstroom uit de VS.

De wederzijdse investeringen van de EU en Japan staan nog steeds op een laag pitje, zo blijkt uit de gegevens. Europa investeerde 2,6 miljard gulden in Japan en omgekeerd beliep de investeringsstroom 2,75 miljard.