KLM voert winst eerste kwartaal op tot 212 miljoen

ROTTERDAM, 4 AUG. KLM heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 1998/99 een nettowinst behaald van 212 miljoen gulden, tegenover 190 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Hierin is een boekwinst begrepen van 47 miljoen op de verkoop van KLM's belang in Frans Maas.

Daartegenover staat dat in het eerste kwartaal van het afgelopen boekjaar een resultaat van 56 miljoen was opgenomen van de deelneming in Northwest Airlines. Tengevolge van verkoop van het belang in Northwest deelt KLM dit boekjaar niet langer in het resultaat van de Amerikaanse partner.

De omzet van KLM steeg de eerste drie maanden naar 3,4 miljard, ten opzichte van 3,264 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel in het eerste kwartaal bedraagt 2,85 gulden (2,57 gulden vorig jaar). Door de inkoop van eigen aandelen stijgt de winst per aandeel vanaf het tweede kwartaal structureel 15 procent. In het eerste kwartaal verbeterde het bedrijfsresultaat met 13 miljoen gulden tot 262 miljoen.

De invloed van de economische terugval in Azië had een beperkte invloed op de KLM-inkomsten doordat de gemiddelde inkomsten per tonkilometer vervoer op deze route niet afnamen. De afname van het passagiersvervoer uit sommige Aziatische landen werd opgevangen door toegenomen inkomsten elders

De kwartaalresultaten van KLM waren beter dan analisten algemeen hadden ingeschat. Het aandeel KLM dat op grond van de sombere prognoses gisteren 4,60 gulden had ingeleverd op 81,00 gulden, krabbelde na bekendmaking van de cijfers met twee gulden op naar 83,00 gulden.

De resultaten van KLM zijn des te opmerkelijker omdat het bedrijf in het boekjaar dat per eind maart werd afgesloten een resultaat heeft behaald dat het beste is in de 78-jarige geschiedenis van de luchtvaartonderneming. Dankzij kostenbesparingen en hogere vervoersopbrengsten steeg de nettowinst naar een recordhoogte van 2,2 miljard gulden vergeleken met het zeer teleurstellende resultaat van 236 miljoen over het voorgaande boekjaar.

De Nederlandse overheid en de KLM hebben op 6 juli overeenstemming bereikt over de uitkoop van het belang van de staat van gewone aandelen. Tevens heeft de KLM een akkoord bereikt met de stichting pensioenfonds van het vliegend personeel over de inkoop van KLM van alle door het pensioenfonds aangehouden participatiebewijzen.