Jaarsma voorzitter van PvdA-fractie in senaat

DEN HAAG, 4 AUG. De huidige vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, M. Jaarsma, volgt tot het eind van de zittingsperiode de vertrekkende M. Cohen op als fractievoorzitter.

Jaarsma, die in 1942 in Amsterdam werd geboren, zit al sinds 1987 in de senaat voor de PvdA. Daarvoor was zij onder meer lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland en gemeenteraadslid in Nederhorst den Berg. Zij zal in ieder geval fractievoorzitter blijven tot aan de verkiezingen voor de Eerste Kamer, die op 25 mei volgend jaar plaatshebben.

De 50-jarige Cohen, die vanaf 1995 fractievoorzitter van de sociaal-democraten in de senaat was, wordt in het nieuwe kabinet-Kok staatssecretaris van Justitie, onder VVD-minister A. Korthals.

Begin jaren zeventig was Jaarsma enkele jaren zelfstandig adviseur en onderzoeker. Zij heeft zich vooral beziggehouden met emancipatiebeleid en onderwijs voor meisjes en vrouwen en heeft vele publicaties over die onderwerpen op haar naam staan. Als SER-lid zat zij in de commissie Betaald Educatief Verlof.

Jaarsma geldt als een eigenzinnige politica. Op onderwijsterrein maakte zij het haar 'eigen' minister Ritzen in oktober 1995 moeilijk toen zij zijn voorstel tot aanpassing van de studiefinanciering openlijk afkeurde. In december 1995 was zij één van de twee dissidenten in haar fractie die tegen de invoering van de Algemene Nabestaanden Wet stemden.