Baby's in Amerikaans ziekenhuis verwisseld

CHARLOTTESVILLE, 4 AUG. Wie zijn de ouders van de driejarige Callie Marie? Die vraag houdt de Verenigde Staten haar greep. Volgens Paula Johnson, die de baby heeft opgevoed, heeft het ziekenhuis van de universiteit van Virginia drie jaar geleden een fout gemaakt en is haar baby verwisseld met die van Tamara Whitney Rogers.

De zaak kwam aan het licht door een ruzie over de alimentatie voor Callie Marie. Toen Paula haar ex-vriend om meer geld had gevraagd, beweerde deze dat hij niet de vader was van het meisje en eiste hij een DNA-test. Daaruit bleek dat hij gelijk had. Tot ontsteltenis van Paula bleek echter eveneens dat zij niet de moeder was en dat er dus in het ziekenhuis bij de geboorte een fout moet zijn gemaakt.

Gisteren werd de verwisseling nog extra gecompliceerd toen bleek dat Tamara Whitney Rogers en haar partner, die de 'echte' dochter van Paula zouden hebben opgevoed, op 4 juli bij een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen. De ouders van Tamara, die het kind na het ongeluk opgevangen hebben, lieten in een verklaring weten er niet van overtuigd te zijn dat de verwisseling had plaatsgehad en verklaarden hoe dan ook niet van zins te zijn om hun 'Rebecca' terug te geven aan Paula Johnson.

Het ziekenhuis van de universiteit van Virginia onderstreept in een eerste reactie dat er van een fout geen sprake kan zijn en dat de verwisseling met opzet heeft plaatsgehad. Volgens een woordvoerder wordt er bij elke baby minuten na de geboorte een naambandje vastgemaakt aan de pols en en de enkel met daarop een nummer. De moeder krijgt eenzelfde bandje. Uit de dossiers zou blijken dat de correcte procedure bij Paula Johnson is gevolgd. (AP)