Arbeidsinspectie: bij 1.180 bedrijven illegalen gevonden

ROTTERDAM 4 AUG. De arbeidsinspectie vond vorig jaar bij 1.180 bedrijven illegalen aan het werk. Dat is een verdubbeling van het aantal bedrijven in vergelijking met 1995. In 1996 ging het al om 916 gevallen. Hoeveel illegale werknemers daarbij betrokken waren meldt de arbeidsinspectie niet. De controleurs vonden de meeste illegale werkers in de horeca en de agrarische sector. De horeca voert met 735 bedrijven in overtreding de ranglijst aan. De agrarische sector volgt met 172 bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Het Bedrijfsschap Horeca ziet vooral de grote-stadsproblematiek als oorzaak van het relatief grote aantal illegalen dat werkzaam is in de horeca. Voorlichter J.W. Bloemen: “In grote steden zijn veel illegalen en is veel horeca die ongeschoold werk biedt.” Maar ook het internationale karakter van de horeca trekt volgens het bedrijfsschap illegalen aan. “Ze vallen gewoon minder op in het internationale personeelsbestand.”

De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland pleitte de afgelopen maand voor versoepeling van de Wet Arbeid Vreemdelingen. “Er zijn veel bedrijven die van alles proberen, maar zonder personeel blijven zitten. Het is een jaarlijks terugkerend probleem maar door de krapte op de arbeidsmarkt is het nu extra groot”, aldus voorlichter J. Luiten. De overheid is volgens LTO Nederland te streng met het verlenen van vergunningen aan werkzoekenden van buiten de Europese Unie en asielzoekers zonder status. LTO Nederland vreest zelfs voor de concurrentiepostie van Nederlandse land- en tuinbouwers omdat andere EU-staten “veel ruimhartiger zijn in het verstrekken van vergunningen”.

Luiten verwacht eind augustus grote problemen als de fruitoogst van start gaat. “Bedrijven bedenken constructies die op het randje liggen om toch maar te kunnen oogsten.” Zo trof de Arbeidsinspectie een papieren constructie aan waarbij Polen de oogst hadden opgekocht om de producten, nadat ze van het land waren gehaald, weer te verkopen aan het Nederlandse bedrijf. Op deze manier zou er volgens de bedenker van de constructie geen sprake zijn van illegaal werk.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch zijn dubieuze bemiddelingsbureaus actief in het werven van illegaal personeel in het buitenland. “Het is lastig die op te sporen omdat die bedrijfjes om de haverklap van naam veranderen”, aldus het OM.

Sociale Zaken, waar de arbeidsinspectie onder valt, ziet de stijging van het aantal processen-verbaal als het resultaat van intensievere controles. “We hebben meer fraudeteams en er wordt meer opgespoord”, aldus een woordvoerster van SoZaWe. In de confectie-industrie is de laatste vijf jaren veel geïnspecteerd. De komende drie jaar treden weer veertig extra inspecteurs in dienst.