Voorschot

Machinefabriek Stork in Amsterdam moet een voorschot van 25.000 gulden betalen aan een zieke werknemer. De man uit Losser lijdt aan longkanker als gevolg van blootstelling aan asbest. Volgens de rechtbank in Almelo is aannemelijk dat de ziekte is veroorzaakt door het inademen van asbestkristallen. De man was in de jaren zeventig betrokken bij de ombouw van onder meer elektriciteitscentrales. Daarbij werd asbesthoudend materiaal gesloopt.

De advocate kondigde aan dat ze een bodemprocedure tegen Stork zal aanspannen om alle schade vergoed te krijgen. (ANP)