Vervoer binnenvaart naar 320 miljoen ton

Binnenschippers hebben in 1997 meer vervoerd dan het jaar daarvoor. Zowel het binnenlandse als het internationale vervoer over water is toegenomen tot ruim 320 miljoen ton. De omvang van het buitenlandse vervoer steeg met 12 procent tot bijna 225 miljoen ton. Het binnenlandse vervoer nam met 8 procent toe.

De groei van het buitenlandse vervoer komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vooral door de toename van het containervervoer. De internationale binnenschepen transporteerden ook meer aardolie, aardolieproducten, vaste minerale brandstoffen, ertsen en metaalresiduen.

Binnen Nederland werden er meer ruwe mineralen en bouwmaterialen getransporteerd. Ook vervoerden de schepen meer aardolie en aardolieproducten.

Het CBS constateert in de maandag verschenen cijfers dat de Rijnvaart in 1997 met 18 procent is gestegen. In 1997 is 165 miljoen ton goederen over de Rijn vervoerd tegenover 140 miljoen ton in 1996.