THE ECONOMIST

Veel Amerikanen vinden dat het onderzoek naar de gedragingen van president Clinton zo langzamerhand de spuigaten uitloopt. The Economist denkt er anders over. Ook al leidt het onderzoek de president af van belangrijke staatszaken en heeft het de Amerikaanse belastingbetaler inmiddels 40 miljoen dollar gekost, als de president heeft gelogen dan blijft dat een ernstige zaak. Bovendien moet niet worden vergeten dat het Witte Huis verantwoordelijk is voor het rekken van het onderzoek.

Als de president over twee weken voor de grand jury verschijnt zal een eenvoudige schuldbekentenis hem dan ook niet helpen, zelfs al is het Amerikaanse volk bereid de immens populaire Clinton zijn zondeval te vergeven. Het onderzoek van Starr is gestart naar aanleiding van de Whitewater-affaire. En daarin bleken vrienden van de Clintons zoveel boter op hun hoofd te hebben dat ze in de gevangenis belandden. Als aanklager Starr kan aantonen dat de president zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, kan hij er toch moeilijk van worden beticht een 'zuiver handelende' president te hebben verlamd. Het recht moet nu eenmaal zijn loop hebben.