Snelle afbakening op pensioenmarkt

AMSTERDAM, 3 AUG. De verzekeraars willen dat de pensioenfondsen sneller een eind maken aan het aanbieden van individuele producten voor de oudedagsvoorziening dan zij nu van plan zijn.

Dat heeft een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars gezegd in reactie op een akkoord op hoofdlijnen tussen de verzekeraars en de pensioenfondsen over de afbakening van hun respectieve speelvelden.

Het concept akkoord voorziet in een beperking van de oudedagsproducten die pensioenfondsen zelf mogen aanbieden aan werknemers. Het concept omvat een overgangstermijn van tien jaar en dat vinden de verzekeraars veel te lang. Zij vinden twee jaar voldoende. Over deze eis en over de inhoud van het concept akkoord wordt deze week verder onderhandeld.

De pensioenmarkt heeft een omvang van ongeveer 1.100 miljard gulden belegd vermogen, waarvan tweederde beheerd wordt door pensioenfondsen en eenderde door verzekeraars. De meeste werknemers zijn via de werkgever verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. De verkoop van individuele pensioenproducten, zoals lijfrentes, is het domein van verzekeraars.

De onderhandelingen over de zogeheten taakafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen zijn in gang gezet na klachten van verzekeraars bij staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid.

De verzekeraars vinden dat pensioenfondsen bij onder meer prepensioenregelingen individuele producten aanbieden die buiten het collectieve mandaat van deze fondsen liggen. De Grave gaf de verzekeraars en pensioenfondsen vervolgens tot 1 augustus de tijd om afspraken over taakafbakening te maken. De datum is later met een maand verlengd.

Pensioenfondsen mogen straks alleen nog verzekeringen aanbieden met een collectief en solidair karakter. Alles wat daarbuiten valt komt toe aan de particuliere verzekeraars.

De werkgever moet in het vervolg meer dan een marginale premie bijdragen aan het pensioenproduct. Daarbij denken de partijen aan een bijdrage van minimaal 10 procent. Verder moet het percentage premieheffing dat de deelnemer betaalt altijd hetzelfde zijn. Geslacht en leeftijd spelen daarin geen rol.

Tot slot worden pensioenfondsen beperkt in hun aanbod van prepensioenproducten. Voor producten in een nieuwe prepensioenregeling moeten zij bij de verzekeraars zijn.