NOUVEL OBSERVATEUR

Net als Duitsland worstelt ook Frankrijk met zijn ingeslapen imago. Maar deze zomer heerst Dionysos: overal in het land is het feest. Le Nouvel Observateur vraagt zich af of het iets te maken heeft met de naderende millenniumwisseling, of dat de Fransen in een roes van drank, coke en genotzucht hun problemen willen vergeten.

Het weekblad maakt een 'voyage au bout de la nuit' om erachter te komen wat de Franse jongeren behelsd. “Deze generatie heeft iets schizofreens”, zegt een deskundige die de technocarnavals ziet als middel bij uitstek om te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid van een wereld zonder idealen. De Franse jeugd is in de war en is op zoek naar een nieuwe, collectieve identiteit, vreest het weekblad. Marketingmanagers maken er handig gebruik van. Dionysos houdt tenslotte van een goed glas.