Kritiek in PvdA op keus kabinetsleden; Premier Kok: 'Een frisse ploeg'

DEN HAAG, 3 AUG. In de PvdA bestaat ongenoegen over de keuze van de eigen bewindslieden in het nieuwe kabinet. Prominente PvdA'ers vinden de keuze van formateur Kok en onderhandelaar Melkert te behoudend.

Scheidend partijvoorzitter Adelmund ging voor in de kritiek. Zij zei, zaterdag op het PvdA-congres in Zwolle, “avontuur” en “jeugdigheid” te missen. Vice-voorzitter Vreeman vindt dat te veel is gezocht naar “kandidaten uit de inner circle”, zo zei hij zondag in Vlugschrift, een fax-krant van de vernieuwers in de PvdA.

Tweede-Kamerlid Van Zuylen, een voormalige PTT-manager die in '94 als een van de jongste leden toetrad tot de PvdA-fractie, spreekt van “een eenzijdig kabinet” met “te veel ministers van dezelfde, oude generatie”. “Van de dertien bewindslieden zouden er minimaal twee ruim onder de veertig moeten zijn.” Volgens Van Zuijlen mist de PvdA-top “lef” en is er sprake van “een gemiste kans”: de PvdA had een generatie aan zich kunnen binden die zij zo bang is te verliezen.

PvdA-Kamerlid Bos, een voormalige medewerker van Shell die bij de afgelopen verkiezingen in de Kamer werd gekozen, erkent dat het moeilijk is jong talent te vinden. “Ik heb de nadelen gezien van Sorgdrager, maar ook de frisse wind van Wijers”. Bos noemt het echter belangrijk “om aansluiting te vinden bij een jongerencultuur van surfen op Internet, skaten in half-pipes, uitgaan naar houseparties en slikken van pillen. Dat mis ik toch een beetje in deze ploeg”, zegt hij in Vlugschrift.

PvdA-fractieleider Melkert verdedigde tegenover het partijcongres de samenstelling van het PvdA-team als “evenwichtig” en “jonger dan Kok I”. Partijleider Kok sprak van “een frisse ploeg”. Eerder deze week zei hij al desgevraagd geen personen “met te veel ervaring” te hebben aangetroffen.

Op het PvdA-congres oordeelde een enkeling kritisch over de toedeling van de ministersposten, die niet logisch zou zijn.

Ook prof. A.J. Dunning, die bij de PvdA leiding gaf aan de selectie van de Kamerkandidaten, is ongelukkig met “de tombola” waarin de kabinetsformatie is geëindigd. “Iedereen die aan personeelsmanagement doet, zou dit anders schikken.” Dunning heeft tegelijk geen bezwaren tegen de benoeming van ervaren politici als Peper, Pronk en De Vries. Hij vindt dat daar bij de PvdA in de kring van de staatssecretarissen genoeg jong talent tegenover staat. Het congres van de PvdA stemde zaterdag overigens in met deelname van de Partij aan het tweede kabinet Kok. VVD en D66 gaven informeler, via een partijraad en een “applausbijeenkomst”, steun aan de nieuwe coalitie. Het nieuwe kabinet hield vanmorgen zijn zogeheten constituerend beraad, waarna het vanmiddag werd beëidigd door koningin Beatrix. De regeringsverklaring volgt pas eind augustus.