J. Boven

J. Boven is onlangs benoemd tot voorzitter van de directie van SNS bank Groningen-Friesland-Drenthe N.V. Boven volgt B.A.G Janssen op, die is benoemd tot lid van de hoofddirectie van SNS bank Nederland N.V.