Geld voor beperking visvangst IJsselmeer

IJsselmeervissers kunnen vanaf 31 augustus gebruik maken van de 'Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij' om hun bedrijf te beëindigen. Tot 1 januari 2000 heeft het ministerie van Landbouw 16 miljoen gulden beschikbaar om visserijcapaciteit uit te kopen. De regeling wordt telkens vier weken opengesteld. Voor de eerste openstelling is drie miljoen beschikbaar.

Vissers die hun bedrijf definitief beëindigen, krijgen 50.000 gulden voor hun vergunning en daarnaast een bedrag per vistuig. Een vergunning geeft recht op het vissen met een vastgesteld aantal vistuigen (fuiken, kisten en netten). In totaal worden ruim 42.000 vistuigen gebruikt; per vergunning varieert het aantal van 140 tot 1200. De geregistreerde jaaromzet is ongeveer 8,5 miljoen gulden.

De saneringsregeling is nodig omdat de visstand in het IJsselmeer al jaren achteruitgaat. Vooral de hoeveelheid paling in het IJsselmeer vormt wat dit laatste betreft een groot probleem.