Bomhoff

In zijn column van 1 augustus slaagt E.J. Bomhoff erin, om in één zin meerdere fouten te maken. Hij schrijft dat dr. Rijnders namens de agressieve milieulobby Natuur en Milieu hoogleraar is in Amsterdam. Ik ben daar echter maar gewoon hoogleraar, zij het onder de naam Reijnders.

Voorts meldt hij in dezelfde zin dat “dr. Rijnders beweert dat straling van een zendmast op de Veluwe levensgevaarlijk is”. Dit heb ik nimmer beweerd. Ik heb veeleer aangegeven dat er drie epidemiologische studies zijn, waarin een correlatie wordt gevonden tussen de kans op leukemie en de afstand waarop men van een zendmast woont. Ik heb daarvan gezegd dat dit een goede reden is om het voorzorgbeginsel toe te passen. De gemeente Apeldoorn, die gaat over deze zendmast, heeft dat ook gedaan.

    • L. Reijnders