Archeologen vinden vloot Napoleon bij Alexandrië

KAIRO, 3 AUG. Zo'n 25 kilometer uit de kust van Alexandrië hebben Franse archeologen een deel van de vloot van Napoleon teruggevonden. Het vlaggeschip L' Orient, dat tweehonderd jaar geleden door de Britse vloot onder aanvoering van admiraal Horatio Nelson fataal onder vuur werd genomen, ligt twaalf meter diep in stukken uiteengereten op de zeebodem. Vlakbij de fragmenten van de Orient zijn ook twee fregatten ontdekt. De 45 meter lange La Seriuse ligt door Nelsons beschietingen eveneens in stukken uiteen en van La Artemise is weinig meer over, omdat het schip grotendeels uitbrandde.

“Het is een fantastische vondst”, aldus de Franse onderwater-archeoloog Franck Goddio, die zaterdag 1 augustus, uitgerekend op de dag dat de vloot twee eeuwen geleden verging, het nieuws internationaal bekendmaakte. Hij herinnerde eraan dat in 1983 al de bronzen naamplaat 'Royal Dauphin' boven water kwam en dat men pas later besefte dat dit de oude naam van de Orient was. “Jammergenoeg is die ontdekking jarenlang vergeten”, aldus Goddio.

Diens Frans-Egyptisch team van archeologen, vanaf 1996 werkzaam ten oosten van de haven van Alexandrië, vond daar eerder de restanten van het tweeduizend jaar oude paleis van Cleopatra en van de tempel van haar Romeinse geliefde Marcus Antonius, een gebouw dat tijdens een aardbeving grotendeels in het water verdween.

De tweeduizend ton metende Orient telde destijds 120 kanonnen. Het maakte deel uit van een vloot die op 19 mei 1798 uit Toulon voer. Met een leger van 40.000 man vertrok Napoleon toen op expeditie naar Egypte.

Het begin van een onderneming, waarmee hij uiteindelijk Engeland wilde gaan beroven van zijn koloniale bezittingen in Azië. Begin juni werd in Alexandrië de Franse vloot grotendeels ontscheept. Terwijl Napoleon van daaruit een zware woestijntocht ondernam en een overwinning boekte op de Turkse Mamelukken, maakte Nelson zich op om de gehele Franse vloot op de rede van Aboekir te vernietigen.

De huidige vondst van het vlaggeschip omvat onder meer delen van de romp, tuigage en een elf meter lang roerblad met het gewicht van een ton. Ook is een deel van de mast teruggevonden. Vlootvoogd Nelson confisqueerde destijds een ander deel van de diezelfde mast, waaruit later, bij de voor hem noodlottige Slag om Trafalgar, diens lijkkist zou worden vervaardigd.

Verder trof Goddio munten aan met beeltenissen van Lodewijk XIV, XV en XVI alsook skeletfragmenten van de duizendkoppige Orient-bemanning die tijdens de zeeslag voltallig omkwam. Goed geconserveerde knopen, tabakspijpen, pistolen, scheepsinstrumenten, kanonnen en flessen behoren eveneens tot de vondsten. Goddio verwacht dat er flink wat jaren met deze opgravingen is gemoeid en dat er in dezelfde haven, in de Golf van Abu Qir, nog meer boven water zal komen.

Zowel Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam als Museum Het Paleis in Den Haag besteedt vanaf 8 augustus met een tentoonstelling aandacht aan Napoleons expeditie en de daarop volgende Egypte-gekte in Europa. (AP/AFP).