Watergolf in China trekt naar het oosten

PEKING, 1 AUG. De overstromingen in Midden- en 0ost-China, waarbij grote delen van het stroomgebied van de Yangtze en andere rivieren onder water zijn komen te staan, bedreigen nu ook de havenstad Shanghai. De autoriteiten verwachten dat de watersnood de komende tijd nog zal verergeren door aanhoudende zware regenval. Ze sturen medicijnen en medisch personeel naar de getroffen regio's waar het gevaar groeit van het uitbreken van ziektes.

Door de schaarse berichtgeving is het moeilijk een volledig beeld van de omvang van de ramp te krijgen, maar volgens het persbureau Nieuw China zijn tot dusver dit jaar al 2.500 mensen om het leven gekomen. Dat is het dubbele van het dodental dat het persbureau vorige week nog noemde.

De watermassa heeft miljoenen mensen uit hun huizen verdreven, en zou al voor ongeveer 10 miljard gulden aan schade hebben berokkend, onder andere door aantasting van de graanoogsten en het onderlopen van industriegebieden in de provincies Hubei, Hunan en Jiangxi. Volgens zegslieden van het Chinese ministerie van Burgerzaken zouden in totaal 37,3 miljoen mensen te lijden hebben onder de wateroverlast. 2,7 miljoen hectare landbouwgrond is aangetast.

Een enorme watermassa, die voortdurend wordt gevoed door nieuwe regenval, trekt nu langzaam vanuit centraal-China naar de benedenloop van de Yangtze. Wuhan, de hoofdstad en het industriële centrum van de provincie Hubei met ongeveer 7 miljoen inwoners, kwam vorige week al onder water te staan. Gisteren werden nieuwe dijkdoorbraken gemeld in de provincie.

Vanuit Nanjing, de hoofdstad van de provincie Jiangxi, kwam gisteren het bericht dat tienduizenden arbeiders zijn ingezet om de belangrijke spoorwegverbinding met Shanghai te beschermen voor het wassende water. De autoriteiten zeggen dat de komende tijd met man en macht doorgewerkt zal moeten worden om de op vele plekken verzadigde en beschadigde dijken van rivieren en meren te versterken.

Maar deskundigen verwachten dat de watersnood de havenstad Shanghai niet zo erg zal treffen als andere steden landinwaarts, omdat de watermassa relatief snel en over grote breedte kan worden afgevoerd naar zee. Maar veel is afhankelijk van de komst van typhonen die met zware regenbuien gepaard gaan.