Tonegido

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht tegen NRC Handelsblad van de amateur voetbalclub Tonegido gegrond verklaard. In een inleiding bij een kort vraaggesprek in de krant van 16 maart werden beschuldigingen van de geinterviewde ten onrechte als feiten gepresenteerd. Het ging om een artikel waarin voorzitter Van der Klaauw van het Amsterdamse AFC vertelde over 'racistische beledigingen' die geuit zouden zijn door de doelman van tegenstander Tonegido. In de inleiding van het artikel werd echter geschreven dat de wedstrijd “werd ontsierd door racistische opmerkingen” van antisemitische strekking.

Voetbalclub Tonegido maakte bezwaar bij de Raad voor de Journalistiek tegen de verslaggeving omdat de krant niet bij de wedstrijd aanwezig was en het Tonegido-bestuur ook niet om een reactie vroeg.

De Raad oordeelt dat de krant niet uit eigen waarneming heeft verslagen, geen andere bronnen raadpleegde, maar zich uitsluitend op Van der Klaauw baseerde. Op zichzelf acht de Raad het niet onzorgvuldig dat over deze beschuldigingen werd gerapporteerd “hoewel het beter was geweest wanneer ook de reactie van klaagster was meegenomen”. Maar media die beschuldigingen “als vaststaande feiten hebben gepresenteerd, zonder nader onderzoek naar de feitelijke gang van zaken hebben de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de journalistieke verantwoordelijkheid maatschappelijk aanvaardbaar is.”

Ook klachten tegen Het Parool, De Telegraaf en Voetbal in het Land werden gegrond verklaard. De tuchtcommissie van de KNVB heeft inmiddels bevestigd dat er geen laakbare gedragingen zijn gepleegd door een speler van Tonegido.