Stellingen

De meest beeldende taal is zelfgemaakt.

M. LATIJNHOUWERS, Katholieke Universiteit Nijmegen

Met nucleaire energie wordt zorgvuldiger omgesprongen dan met seksuele energie.

E. WALLERBOS, TU Delft

Oude volkswijsheden als 'een ongeluk zit in een klein hoekje' en 'van het concert des levens krijgt niemand het program' laten zien dat mensen allang bekend zijn met de chaos-theorie.

N. AARTS, LU Wageningen

De invloed van een scheidsrechter op een volleybalwedstrijd is omgekeerd evenredig met zijn bekwaamheid.

M. EGGENKAMP, Rijks Universiteit Leiden