MID telde 80 acties tegen militarisme

DEN HAAG, 1 AUG. De Militaire Inlichtingen Dienst (MID) heeft in 1997 in totaal tachtig anti-militaristische acties in Nederland geregistreerd. In het 1996 waren het er 97 en in 1995 nog 350. Een kleine groep anti-militaristen wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Op grond van een strafblad zijn 43 sollicitanten vorig jaar geweigerd voor een baan bij het Ministerie van Defensie.

Dat staat in het eerste jaarverslag van MID, dat gisteren is verschenen. Met de publicatie komt minister Voorhoeve de toezegging na die hij de Tweede Kamer eind vorig jaar deed om de parlementaire en publieke controle te verbeteren.

De MID is in 1987 opgericht, waarna in de daaropvolgende jaren de voormalige Marine Inlichtingendienst, de Landmacht Inlichtingendienst en de Luchtmacht Inlichtingendienst zijn samengegaan in één militaire inlichtingendienst. In 1997 telde de MID 807 medewerkers en had het de beschikking over een budget van 115 miljoen gulden. Dat jaar was de dienst nog op twintig locaties binnen en buiten Nederland gehuisvest. De komende jaren zal het aantal locaties afnemen. (ANP)