GEMIDDELDE

Wethouder van der Aa in Amsterdam vindt het heel vervelend (W&O, 18 juli) dat voor zijn stad de (gemiddelde) CITO-score onder het landelijk gemiddelde ligt. Heel vervelend, natuurlijk, want wie wil er nou onder het gemiddelde zitten?

Een woord van troost is hier op zijn plaats; u bent in uw droefheid niet alleen, lang niet: de definitie van gemiddelde brengt met zich mee dat (ongeveer) de helft van alle scores daar onder zit. Als wij in Nederland het beste onderwijs van de wereld zouden hebben, dan zou nog steeds ongeveer de helft van de scholen een score onder het (Nederlands) gemiddelde hebben.

Waarom gaan we niet uit van de minimum-score; daar kan bijna iedereen, ook van der Aa, boven zitten!

    • F.W. Steutel