Gay Games (1)

Bas Heijne (Z 25 juli) komt onder meer tot de conclusie dat de Gay Games het sluitstuk zijn van de homo-emancipatie. Een slotsom die juist is, zeker op het eerste gezicht, voor de Nederlandse situatie. Dat dit niet geldt voor bijvoorbeeld het Nederlandse topvoetbal, zal ik hem niet aanrekenen. Ook zal ik niet tegenwerpen dat verdraagzaamheid jegens homo's soms flinterdun is. Zijn stelling dat de Gay Games alleen maar “een onvervalste uiting van folklore” is, mag dan mischien voor Nederland waar zijn. Maar met de veronachtzaming van de betekenis van de Gay Games buiten Nederland, is hij in een valkuil gestapt.

Bas Heijne erkent dat de Games een gunstige uitstraling hebben op geïsoleerde en verschopte homo's in het buitenland. Hoe plausibel zijn redenering ook mag klinken, deze klopt niet met de feiten. De Gay Games hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten (1982), voorwaar niet een land met een fraai imago rond het “gewoon” vinden van homo's. En zeker niet een land waar lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in maatschappelijk opzicht dezelfde posities hebben als hetero's (voorbeeld: de Amerikaanse krijgsmacht).

Ook de redenering: “Als de Gay Games tot doel hadden een lans te breken voor het lot van gediscrimineerde homo's in repressieve samenlevingen, zouden ze nooit zo gezellig kunnen zijn”, is niet logisch. Niet verwonderlijk, want de valkuil van culturele gezichtsvernauwing is wel erg groot. Juist omdat de Gay Games in Nederland, bij uitstek een fair-play-evenement, een uiting van folklore kan zijn, is het een gezellig evenement. Maar daarmee is de internationale betekenis van Gay Games nog niet verworpen. Integendeel: de zichtbaarheid en verbondenheid van homo-sporters tijdens Gay Games kan een morele steun voor homo's in bijvoorbeeld Roemenië, Ierland, Italië, Portugal, Griekenland en andere landen waar homo's “unfair” worden behandeld. Ook de uitstraling van de Gay Games naar de georganiseerde sport in Europa, en daarbuiten, moet niet veronachtzaamd worden. De homo-emancipatie bij internationale sportorganisaties is pas aarzelend op gang gekomen. Het zal nog wel even duren voordat homo's ook in alle lagen van de (inter)nationale sportorganisaties zichtbaar zijn.

Zichtbaarheid, verbondenheid, fair play en tolerantie zijn gezichtsbepalend voor de Gay Games. In dat rijtje mag Bas Heijne's typische Nederlandse begrip “gezelligheid”best een plaats hebben.

    • B.D. Baks