Emissie CO2 wegverkeer EU omhoog

ROTTERDAM, 1 AUG. De uitstoot van het broeikasgas kooldioxyde (CO2) door auto's in de Europese Unie stijgt nog steeds en zal dit jaar 11 procent hoger uitkomen dan in 1990, Die stijging is precies even groot als de toeneming van het verbruik aan autobrandstoffen.

Dat heeft Eurostat, het statistisch bureau van de EU, gisteren bekendgemaakt. De Europese Unie heeft zich in december vorig jaar nog op de internationale klimaatconferentie in Kyoto vastgelegd op een forse verlaging van de emissies van CO2 en vijf andere broeikasgassen. Tegen het jaar 2008 zou de uitstoot 8 procent lager moeten zijn dan het niveau van 1990.

Volgens Eurostat wordt in alle sectoren van de economie al een vermindering bereikt, behalve in het wegverkeer dat een van de grootste producenten van luchtvervuiling is. Deze sector moet het hoofdzakelijk hebben van selectiever en minder gebruik van de auto, schonere brandstoffen en zuiniger motoren. Daarover zijn vorige maand afspraken gemaakt tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement in het programma Auto Oil.

“Er bestaat geen technologie om CO2 uit de uitlaatgassen te verwijderen. Reducties in de transportsector zijn daarom slechts te realiseren door het ontwikkelen van zuiniger auto's en aanpassing van het rijgedrag”, aldus Eurostat. Afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie zich akkoord verklaard met een voorstel van de Europese autoproducenten om de uitlaatgassen tot 2010 met een kwart te verminderen, overeenkomend met 140 gram CO2 per afgelegde kilometer. Dat betekent een reductie van het verbruik van benzine tot zes liter per 100 kilometer en van dieselolie tot 5,3 liter. Het akkoord met de autofabrikanten is echter nog onvoldoende om de CO2-uitstoot over de hele EU te stabiliseren.

Het brandstofverbruik op de weg ontwikkelt zich nog zeer ongelijk over de vijftien EU-lidstaten. Alleen Finland en Duitsland slaagden erin het verbruik gedurende het eerste halfjaar van 1998 te verminderen, met respectievelijk vijf en twee procent. Maar in Griekenland, Portugal, Denemarken en Ierland werd tussen de 53 en 33 procent meer motorbrandstof getankt, waardoor de CO2-uitstoot in bijna gelijke mate toenam.