Bouwplannen bedreigen Stelling van Amsterdam

AMSTERDAM, 1 AUG. Ondanks de plaatsing op de werelderfgoedlijst van de UNESCO wordt De Stelling van Amsterdam bedreigd door diverse bouwplannen van gemeenten. De 42 forten, dijken, dammen en sluizen die in de negentiende eeuw als verdedigingsgordel in een wijde kring rond de hoofdstad zijn aangelegd, zijn in planologisch opzicht 'vogelvrij'. Dat schrijft de Stichting Stelling van Amsterdam in haar gisteren gepresenteerde jaarverlag.

De objecten zelf zijn onder de Monumentenzorg wel goed beschermd. Dat geldt echter niet voor het cultuur-historische landschap eromheen, het zogenoemde schootsveld. Eind 1996 is de Stelling van Amsterdam toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Die status staat echter niet borg voor zorgvuldige procedures in de ruimtelijke ordening, stelt de stichting. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is inmiddels bezig de gehele Stelling tot “beschermd gezicht” te verklaren, maar die procedure zal naar verwachting nog enkele jaren in beslag nemen. Met name plannen voor de bouw van de wijk IJburg in Amsterdam en de Wijkermeer bij Velsen vormen een direct gevaar, aldus de stichting.

Overigens wil staatssecretaris Nuis (Cultuur) dat na de molens bij Kinderdijk, het eiland Schokland en de Stelling van Amsterdam ook de Noord-Hollandse droogmakerij de Beemster op de Werelderfgoedlijst van UNESCO komt.

Nuis heeft deze maand een voordracht gestuurd naar de VN-cultuurorganisatie, die hier eind volgend jaar over besluit.

Volgens het ministerie van OCW heeft de begin 17de eeuw volgens een strak lijnenpatroon verkavelde Beemster naar alle waarschijnlijkheid model gestaan voor tal van andere polders en droogmakerijen in binnen- en zelfs buitenland. (ANP)