Website

Met de woorden 'de Stormvloedkering is gesloten, Zeeland is veilig', opende Koningin Beatrix op 4 oktober 1986 de Stormvloedkering. Op de site 'Strijd tegen het water' kan een groot aantal van de archieven van de Deltadienst worden ingezien. Bovendien wordt er ingegaan op de beruchte watergeschiedenis van Nederland. Met verslagen van overlevenden van de watersnoodramp in 1953 en verschillende fotopresentaties. (www.archief.nl)