Stellingen

Voor de meeste instellingen geldt dat de kwaliteit van het personeelsbeleid direct af te meten is aan de kwaliteit van het personeelsrestaurant.

B.J.W. VAN KLINKEN, Universiteit van Amsterdam

Een moderne meid heeft bekkeninstabiliteit.

M.H.J. JACOBS, Rijksuniversiteit Groningen

Het hebben van de letter 'J' in voor- of achternaam leidt tot een verhoogde kans op vroeg overlijden bij popmuzikanten.

G.M. WELLING, Rijksuniversiteit Groningen

Mensen vertellen graag de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid zoals zij die zelf zien.

R.W.J. WESTERHOUT, Universiteit Twente

Het ontbreken van de mogelijkheid om baby's van een schone luier te voorzien op het herentoilet in menig Nederlands warenhuis geeft de werkelijke emancipatiegraad in ons land goed weer.

H.H. KUPER, Rijksuniversiteit Groningen

Er is meer politiek in de wetenschap dan wetenschap in de politiek.

V.H.J. VAN DER VELDEN, Erasmus Universiteit Rotterdam

Naar analogie van de voorspellingen door goede en kwade geboortefeeën in sprookjes, zijn de verbale en non-verbale reacties van familieleden en hulpverleners tijdens en vlak na de bevalling - wegens hun vérstrekkende invloed op de moeder - vaak bepalend voor de psychische ontwikkeling en verdere levensloop van de pasgeborene.

T.K. DE GRAAF, Katholieke Universiteit Brabant

Een curriculum vitae zegt, in tegenstelling tot wat de term suggereert, niets over het leven of over de identiteit van de persoon in kwestie.

J. DEN TOONDER, Rijks Universiteit Leiden

Opgroeien in een gezin met louter meisjes heeft geen merkbare nadelen als je als onderzoekster komt te werken temidden van merendeels mannelijke collega's.

P.C. DE WEERD-NEDERHOF, Universiteit Twente