Staande ovatie

Uiteraard verdienen gehandicapte golfers flink applaus. De gehanteerde formulering 'staande ovatie' (NRC Handelsblad, 19 juni) doet echter afbreuk aan de waardering voor de prestaties van de aan een spierziekte lijdende Amerikaanse golfer Casey Martin. Dit uiteraard vanwege het feit dat langs de fairway en rond de green de toeschouwers niet anders doen dan staan.

Het verwarrende gebruik van de term is overigens verklaarbaar: in Nederland pleegt vrijwel elke ovatie een staande te zijn, dit in tegenstelling tot de gang van zaken in, met name, theaters in de ons omringende landen. In de Belgische operahuizen van Gent en Antwerpen bijvoorbeeld is het parterre-publiek te wereldwijs en te blasé om bij het applaus op te staan en op de steile nauwe balkons stort het goedkopere publiek bij enthousiast opspringen subiet de zaalafgrond in.

    • Jelle L.S. Pijpers