Rijksrecherche onderzoekt vaker corrupte overheid

DEN HAAG, 30 JUNI. De rijksrecherche onderzoekt steeds vaker gevallen van zwaardere corruptie onder ambtenaren, zoals het aannemen van steekpenningen. De dienst kampt hierdoor met een tekort aan personeel. Dat schrijft minister Sorgdrager (Justitie) in een nota die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De rijksrecherche voert in opdracht van het openbaar ministerie onderzoek uit naar (vermeend) strafbaar gedrag van ambtenaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verkopen van vertrouwelijke informatie aan criminelen of het 'lekken' van gegevens naar de pers.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie wijst erop dat zwaardere corruptie niet noodzakelijk is toegenomen onder ambtenaren. Maar de rijksrecherche doet op aandringen van het college van procureurs-generaal vaker onderzoek naar deze vorm van corruptie.

Die onderzoeken “liggen niet zelden in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit.” De huidige 56 vaste medewerkers kunnen het werk volgens Sorgdrager niet goed aan. Onderzoeken duren daardoor “onwenselijk” lang, of worden niet tijdig afgerond, schrijft de bewindsvrouw.

De minister wijst er ook op dat de rijksrecherche zich noodgedwongen laat bijstaan door andere afdelingen binnen het opsporingsapparaat, waardoor de “onafhankelijkheid van de rijksrecherche gevaar kan lopen”. Het college van procureurs-generaal adviseert binnenkort over eventuele uitbreiding van de rijksrecherche.

Het aantal onderzoeken naar sterfgevallen in cellen en naar letsel bij burgers - veelal aangebracht door agenten - nam ook toe: van 26 in 1996 naar 43 in 1997. Dat geldt ook voor de onderzoeken naar corruptie en schending van geheimhouding: van 59 (1996) naar 85 (vorig jaar).

Het totaal aantal onderzoeken door de rijksrecherche nam daarentegen af van 351 in 1996 naar 313 in 1997. De rijksrecherche deed minder onderzoek naar corruptie bij de politie. Maar, zo schrijft Sorgdrager, de politie heeft sinds kort een eigen Bureau Intern Onderzoek. Leden van dit speciale bureau moeten misstanden binnen politiekorpsen onderzoeken.