Rekenkamer gispt kabinet; 'Probleem millennium onderschat'

DEN HAAG, 30 JUNI. Het demissionaire kabinet-Kok geeft te weinig leiding aan de oplossing van het millenniumprobleem. Als het probleem niet tijdig wordt opgelost, kunnen de gevolgen voor de samenleving “zeer ernstig” zijn.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar het verschijnsel waarbij de eeuwaanduiding in computers ontbreekt, waardoor het jaar 2000 wordt gelezen als 1900.

De Rekenkamer, de instantie die de overheidsuitgaven controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid, schrijft in een vanmorgen gepubliceerd rapport dat er “onvoldoende voortgang is geboekt” bij het oplossen van het millenniumprobleem. Er wordt volgens het college teveel aandacht en inspanning besteed aan het oplossen van onbelangrijke en irrelevante problemen.

De hoge tijdsdruk maakt dat het nu niet alleen gaat om een “automatiseringstechnisch probleem”, maar om een “leiderschapsprobleem van het kabinet en de leiding van de departementen”, zo staat in het rapport. “In de korte tijd die ons rest zal nog zo veel werk moeten worden verricht dat een politiek-bestuurlijke prioriteitenstelling onontbeerlijk is”, aldus de Rekenkamer.

Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) - politiek verantwoordelijk voor het millenniumprobleem - noemt de bevindingen van de Rekenkamer “niet onjuist”, maar “wel achterhaald”. Er is inmiddels 500 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld om het probleem aan te pakken, de departementen moeten maandelijks rapporteren over het wegwerken van achterstanden, en ze moeten zo nodig externe deskundigen toelaten om een onafhankelijk oordeel te geven over de problematiek. De Rekenkamer vindt dat de minister hiermee slechts ten dele tegemoet komt aan de aanbevelingen in het rapport.

De kritiek van de Rekenkamer op de aanpak van het millenniumprobleem staat in het zogenoemde Rechtmatigheidsonderzoek, waarin het financiële beheer van alle ministeries onder de loep worden genomen. Over het financiële beheer van vier van de veertien ministeries heeft de Rekenkamer zorgen wegens de “ernstige tekortkomingen”. Het gaat om de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De problemen bij Landbouw zijn volgens de Rekenkamer te wijten aan de varkenspest, dat de aandacht wegnam voor de rest van de 'bedrijfsvoering' van het ministerie. Kritiek heeft de Rekenkamer ook op Economische Zaken, dat tientallen miljoenen guldens geeft aan organisaties zoals het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, terwijl die dat niet nodig hebben.

De administratie van het ministerie van Defensie vindt net als in 1996 geen genade in de ogen van de Rekenkamer. Zij constateert onvoldoende administratieve discipline, vooral bij de landmacht.