OECD ECONOMIC OUTLOOK

De OESO karakteriseert de pensioenvoorzieningen in bijna alle lidstaten als een belasting op werk voor mensen tussen de 55 en 64 jaar. De OESO-landen hebben berekend dat die belasting in Italië het hoogst is, te weten 79 procent. In 1967 was dat 30 procent. De organistie schrijft dit in de OECD Economic Outlook toe aan de omstandigheid dat je in Italië nu al voor je 55ste levensjaar met pensioen kunt en aan de hoogte van de pensioenuitkeringen. Voor Luxemburg komt de belasting op werk door ouderen uit op 65 procent. Nederland is met 57 procent een goede derde. In 1967 was dat nog vijf procent.

De OESO stelt vast dat in de landen met de hoogste belasting op werk door ouderen de arbeidsdeelname van oudere mannen het laagst is. Statistisch bestaat er een goede kans dat er in 2050 in Italië en Spanje meer gepensioneerde dan werkende mensen zullen wonen. De organisatie heeft ook berekend wat er zou gebeuren als de belasting op werk door ouderen nul was. De arbeidsdeelname van ouderen zou dan in alle lidstaten groeien tot minstens 60 procent, behalve in Frankrijk, Finland en Nederland. In die landen zouden ook veel meer ouderen aan de slag zijn, maar minder dan in andere landen omdat andere sociale voorzieningen fungeren als pseudo-pensionering. Daarom is hervorming van de pensioenregelingen op zichzelf niet voldoende.

De OECD Economic Outlook verschijnt elk halfjaar en is een uitgave van de OECD, 2 rue Andreé Pascal 75775 Paris Cedex 16, France.

    • Herman Frijlink