Nederlanders: weinig invloed in de wereld

DEN HAAG, 30 JUNI. Nederlanders hebben een lage dunk van hun invloed in de wereld en zijn van mening dat het hun landgenoten aan ambitie ontbreekt om daar verandering in te brengen. Ze zijn echter wel trots op de prestaties van landgenoten in de kunst, het militaire bedrijf, de sport en het bedrijfsleven.

Dat blijkt uit een studie naar gevoelens van nationale trots bij inwoners van 23 landen, dat door het National Opinion Research Centre aan de Universiteit van Chicago is uitgevoerd. De onderzoekers ondervroegen voor hun studie meer dan 28.000 mensen.

Om de nationale trots van de ondervraagden te meten, hanteerde het onderzoekscentrum twee methoden. Er werd gevraagd hoe de ondervraagden dachten over de invloed van hun land in internationaal perspectief en de ambitie van hun landgenoten om die invloed te vergroten. De Oostenrijkers bleken bij dit deel van het onderzoek het meest overtuigd van hun invloed in de wereld, gevolgd door de Verenigde Staten, Bulgarije, en Canada. Nederland kwam op de zestiende plaats. De Slowaken waren het meest pessimistisch over hun invloed in de wereld, op de voet gevolgd door de inwoners van het voormalige Oost-Duitsland.

Daarnaast vroegen de onderzoekers of de ondervraagden trots waren op specifieke personen of prestaties van landgenoten in diverse sectoren van het maatschappelijk leven. Hier bleken de Nederlanders wel trots te zijn op de prestaties van landgenoten. Zij kwamen op de achtste plaats.

De Ieren zijn volgens het odnerzoek het trotst op de prestaties van hun landgenoten in de kunst, de sport en de krijgsmacht. Na hen volgen de Amerikanen, Canadezen, Oostenrijkers en Nieuw-Zeelanders. (Reuters)