Lof en vermaning OESO voor Polen

PARIJS, 30 JUNI. De economie van Polen zal zeker tot de eeuwwisseling krachtig blijven groeien. Maar om het tempo ook op langere termijn vol te houden, zal het land meer hervormingen moeten uitvoeren in zwakke sectoren. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een vandaag gepubliceerd landenrapport.

Polen doet het in vergelijking met andere landen in Oost-Europa uitstekend. Het land profiteert van het al eind 1989 begonnen beleid van marktgerichte economische hervormingen. Andere vroegere Oostblok-landen gingen later aan de slag, en vaak veel minder consequent.

De economische groei bedroeg over de periode 1994-97 gemiddeld bijna 6 procent per jaar. Dat is volgens de OESO vooral te danken aan de dynamiek van particuliere bedrijven in de goederenproductie en de dienstverlening. Die sector vormt een schril contrast met de “matige” prestaties in de landbouw en de “treurige” resultaten bij een aantal staatsbedrijven in de mijnbouw en de zware industrie.

De OESO voorspelt wel dat de economische groei wat zal afnemen van 6,9 procent in 1997 tot 5,8 procent dit jaar en 5,6 procent in 1999. De werkloosheid daalt van 11,2 procent van de beroepsbevolking vorig jaar tot 9,3 procent in 1999.

De OESO verwacht dat de geldontwaarding zal afnemen van 13,2 procent in 1997 tot 10,5 procent dit jaar en 9,2 procent in 1999. Om de dalende lijn te handhaven, moet wel meer moeten gebeuren om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

De OESO geeft aan dat nog moeilijke hervormingen in achtergebleven sectoren wachten. De vorig jaar aangetreden regering heeft wat dat betreft goede voornemens. De gunstige economische vooruitzichten voor Europa zullen nieuwe ingrepen makkelijker maken, aldus de OESO. “Bovendien zal Polens ambitie om als een van de eerste Oost-Europese landen toe te treden tot de Europese Unie een krachtige prikkel geven tot verandering.” (ANP)