HUMAN RESOURCE PLANNING

In Canada is het aantal oudere personen van 65 jaar en ouder in vergelijking met het aantal mensen in de leeftijd tussen 20 en 65 jaar gegroeid van 27,4 procent in 1971 tot 57,0 procent in 1993 en zal naar verwachting verder toenemen tot 81,6 procent in 2011. De levensverwachting voor Canadese mannen zal tot 2011 groeien van 74,6 tot 77 jaar voor mannen en voor vrouwen van 80,9 tot 84 jaar. Tegelijkertijd vermindert het aandeel van de ouderen op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeelname van mannen in de leeftijd van 55 tot 64 jaar verminderde in twintig jaar van 76,3 tot 58,9 procent.

Omdat de vraag naar hooggekwalificeerde arbeid in Canada zal groeien is het nodig om die ontwikkeling om te buigen door de invoering van flexibele pensionering voor iedereen, betoogt het blad Human Resource Planning. Want uit onderzoek bij het Canadese bedrijfsleven blijkt dat 60 procent van de ondernemingen nu al hooggekwalificeerde mensen tekort komt. De auteur bestrijdt het idee dat ouderen minder zouden presteren. Uit de literatuur over de tientallen onderzoeken naar de geldigheid van dit idee blijkt dat individuele verschillen veel belangrijker zijn dan de verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Ook is in de loop der jaren veel onderzoek gedaan naar het gangbare idee dat ouderen moeilijker nieuwe bekwaamheden aanleren. Op grond van het onderzoek concludeert de auteur dat ouderen weliswaar een langere leerperiode nodig hebben, maar na afloop daarvan niet voor jongeren onderdoen. Daar komt bij dat ouderen minder brokken maken dan jongeren en minder verzuimen.

Human Resource Planning is een uitgave van de Human Resource Planning Society, 317 Madison Avenue, Suite 1509, New York, NY 1007.

    • Herman Frijlink