Geen fusie economische instituten EIM en NEI

De fusie van de economische instituten EIM en NEI gaat niet door. Het samengaan levert beide op dit moment onvoldoende voordeel op. Ze houden de deur naar samenwerking wel open. Het NEI in Rotterdam en het EIM in Zoetermeer hebben sinds september vorig jaar de mogelijkheden voor een fusie onderzocht. Die leek voor de hand te liggen omdat de twee elkaar goed aanvullen. Het NEI krijgt meer dan de helft van de opdrachten uit het buitenland en het EIM is sterker op de binnenlandse markt.