Europees Parlement

Eén van de kwaliteiten waaraan J.L. Heldring grote waarde hecht is zorgvuldig lezen en weergeven. Helaas is hij zelf in zijn column van 19 juni in de fout gegaan, toen hij wat René Cuperus in zijn inleiding in een boek over sociaal-democratie beschreef als schromelijk tekortschieten van de federatie van socialistische partijen in Europa toedichtte aan de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement.

Ofschoon de partij van Europese sociaal-democraten soms inderdaad mank gaat aan retorische nietszeggendheid, kan dat geenszins van de fractie van die partij in het Europees Parlement worden gezegd. Deze laatste moet dagelijks beslissingen nemen over wetgeving en heikele internationale problemen, en functioneert daarbij wel degelijk als een effectief internationaal forum (alles behalve vrijblijvend). Dat geldt eveneens voor andere fracties, zodat het EP regelmatig wel degelijk als kraamkamer van internationale politieke consensus functioneert. Niet alle kritiek op het EP is dus terecht.

    • Alman Metten
    • Lid Ep voor de Pvda