D66 wil tekort overheid minder snel laten dalen

DEN HAAG, 30 JUNI. D66 heeft bij de besprekingen over een nieuw kabinet voorgesteld om het tekort van de overheid minder snel te laten dalen. Financiële meevallers, die een gevolg zijn van een meevallende economische groei, moeten worden aangewend voor een verlaging van het tekort.

Met dit voorstel wil D66 een brug slaan tussen PvdA en VVD. De PvdA wil namelijk meer geld besteden aan nieuw beleid, terwijl de VVD de nadruk legt op een verdere verlaging van het overheidstekort.

De onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 spraken gisteren uitgebreid met de informateurs over de mogelijkheden om de tegenstellingen te overbruggen. Volgens betrokkenen is hierbij “goede voortgang” geboekt. De informateurs brachten vanmorgen op paleis Huis ten Bosch verslag uit aan koningin Beatrix; de onderhandelaars informeerden hun fracties.

Vorige week ontstond in de PvdA onvrede over het feit dat in voorstellen van de informateurs te weinig ruimte werd gemaakt voor nieuwe uitgaven voor onderwijs, zorg en armoedebestrijding. Tegelijk leek de VVD niet af te willen wijken van een strakke begrotingsdiscipline.

Inmiddels tonen partijen aan de onderhandelingstafel bereidheid in te schikken, zeggen betrokkenen. Vice-voorzitter Vreeman van de PvdA riep zijn fractie vanmorgen op akkoord te gaan met een afspraak, waarbij ruimte voor nieuwe investeringen en een deugdelijk financieel beleid worden gecombineerd. “Zo toont de PvdA zich sterk en sociaal”, zei hij vanmorgen via Radio 1.

In het scenario waar nu over wordt gesproken komt het financieringstekort in 2002 uit op iets meer dan 1,1 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee zou de komende vier jaar ongeveer anderhalf miljard gulden extra voor nieuwe uitgaven vrijkomen. De partijen zouden zich tegelijk binden aan de afspraak dat extra meevallers grotendeels worden benut om het financieringstekort te verlagen, zoals de afgelopen kabinetsperiode ook was afgesproken.

VVD en D66 legden zich in hun verkiezingsprogramma vast op een verlaging van het financieringstekort tot 1,0 procent; de PvdA ging niet verder dan 1,4 procent.

Het financieringstekort ligt momenteel op 1,5 procent van het bruto binnenlands product; een lichte stijging in vergelijking met afgelopen jaar. Voor volgend jaar verwacht het Centraal Planbureau een tekort van 1,25 procent.

Pagina 3: Apotheek ziekenfonds

Daarnaast streven de paarse partijen ernaar de monopoliepositie van apothekers te doorbreken. Fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66 willen ziekenfondsen toestaan een eigen apotheek te voeren. Hierdoor moeten de oplopende kosten van medicijnen worden beperkt. Ziekenfondsen zouden anders dan vrije apothekers de kortingen die zij bedingen bij de producenten van geneesmiddelen in de prijs moeten laten doorwerken. Deze en andere maatregelen moeten voorkomen dat de stijgende uitgaven voor medicijnen ruimte voor nieuwe uitgaven in de gezondheidszorg opslorpt. Fractiespecialisten hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van gelden die zijn gereserveerd voor investeringen in infrastructuur, milieu, stadsvernieuwing en landbouw. In de berekeningen wordt uitgegaan van 25 miljard gulden tot 2010: 6 miljard voor beter openbaar vervoer (sneltrams), 5 miljard voor nieuwe wegen, 5 miljard voor grote-stedenbeleid, 3 miljard voor electronische vernieuwing (zoals computers in het onderwijs), 3 miljard voor landbouw en natuur en 2 miljard voor diverse milieumaatregelen.