Amnesty waarschuwt: Excessief geweld norm in Kosovo

ROTTERDAM, 30 JUNI. Excessief geweld lijkt bij beide partijen in Kosovo de norm te worden. Albanese èn Servische burgers worden in steeds sterkere mate slachtoffer van escalerend geweld in de vorm van willekeurige arrestatie, ontvoering, marteling en moord.

Dat schrijft de organisatie voor de rechten van de mens Amnesty International in een vandaag gepubliceerd rapport over Kosovo. Het zijn volgens Amnesty niet alleen de Servische veiligheidstroepen die zich schuldig maken aan grove schendingen van de rechten van de mens: ook de Albanezen doen dat jegens Servische èn Albanese burgers in Kosovo. De Albanezen vormen op grote schaal het slachtoffer van het optreden van de veiligheidstroepen. Dorpen worden aangevallen en na verdrijving van de inwoners in brand gestoken. Zelfs als dorpsbewoners de Servische troepen bij voorbaat duidelijk maken dat ze zich niet verzetten, redt hen dit niet van geweld.

De Serviërs maken zich volgens Amnesty ook schuldig aan willekeurige arrestaties en van marteling van en moord op arrestanten. Het rapport bevat een reeks voorbeelden van Albanezen die aan de foltering bezweken; anderen werden vaak gruwelijk mishandeld voor ze weer vrij kwamen. Bij de foltering gaan zij onder andere te werk met messen of las- en soldeerapparaten waarmee arrestanten beledigende teksten in de huid gekerfd krijgen. Amnesty spreekt van “een systematisch patroon van foltering en mishandeling door de politie”. Bij demonstraties worden Albanezen die in handen van de politie vallen - vaak honderden per keer - langdurig afgeranseld.

Het Amnesty-rapport bevat ook bijzonderheden over de aanvallen van Servische troepen op dorpen, de willekeurige moord op inwoners en de verdrijving van de rest van de lokale bevolking. Dorpen worden aangevallen zonder dat wordt stilgestaan bij wat een militair doel is en wat niet, en zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen gewapende strijders en ongewapende burgers. Volgens Amnesty zijn de afgelopen maanden honderden burgers gedood. Zelfs Albanezen die naar het naburige Montenegro vluchten zijn niet altijd veilig: Amnesty citeert vluchtelingen die werden achtervolgd door de Servische politie en in Montenegro werden mishandeld.

Het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK) maakt zich volgens Amnesty schuldig aan ontvoering en mishandeling van Servische dorpelingen en van Albanezen die worden verdacht van collaboratie. Ook daarvan worden voorbeelden gegeven. Amnesty meldt dat in Kosovo geruchten de ronde doen dat beide partijen er geheime detentiecentra op na houden.