24-uurseconomie

Op de opiniepagina van NRC Handelsblad d.d. 24 juni beargumenteert minister Hans Wijers m.i. overtuigend dat de kerken ongelijk hebben met hun Stellingen tegen de 24-uurseconomie.

Als lid van een kerk betreur ik het dat de kerken een handtekeningenactie hielden. Volgens mij hebben ze zichzelf daarmee een slechte dienst bewezen. Telkens wanneer aardige mensen mij vroegen om een handtekening, was het pijnlijk die te weigeren. Maar mijn motieven waren conform de kern van het betoog van de heer Wijers: de regels van het economisch spel belemmeren mij minder in mijn vrijheden dan sommige gedragsregels van sommige kerken.

    • I.C. Mook-Engel