Website

De digitale burgerbeweging Electronic Frontier Foundation (EFF) deelt weer blauwe lintjes uit op Internet. In 1995 plaatsten een paar honderdduizend Internetgebruikers een blauwe strik op hun website uit protest tegen de buiten werking gestelde Communications Decency Act, een wet die het Net censureerde. Nu verzet de EFF zich met de digitale tijdschriften Salon en Feed tegen twee nieuwe wetsvoorstellen die de vrijheid op Internet beperken. (www.eff.org)