Toename over hele linie; Recordgroei van 190.000 banen in 1997

DEN HAAG, 29 JUNI. De werkgelegenheid is vorig jaar met meer banen toegenomen dan ooit. In 1997 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 190.000 banen bij, ofwel 145.000 voltijdarbeidsjaren.

De werkgelegenheidsgroei trad in bijna alle bedrijfstakken op, met name bij de zakelijke dienstverlening waar 61.000 arbeidsjaren bijkwamen, een toename van 7,8 procent ten opzichte van 1996. Binnen die sector zijn de uitzendbureaus, de informatietechnologiebedrijven en de onroerend goedbedrijven verantwoordelijk voor de stijging in de werkgelegenheid.

Verder steeg het aantal banen in de gezondheidszorg en welzijnssector eveneens fors (19.000 arbeidsjaren). De industrie boekte, na dalingen in de voorgaande jaren, een lichte groei (6.000 arbeidsjaren). Minder goed deden de energiesector, de waterleidingbedrijven (1.000 arbeidsjaren minder) en de overheid het (daling van 4.000 arbeidsjaren).

Het totaal aantal banen was vorig jaar 7,3 miljoen, ofwel 5,7 miljoen voltijd arbeidsjaren. De stijging gemeten in voltijdbanen is de grootste toename die ooit in een jaar optrad. Tot dusverre was 1990 het recordjaar, met een groei van 127.000 arbeidsjaren.

Het aantal banen (inclusief deeltijdbanen) van werknemers nam met ruim 170.000 toe en het aantal banen van zelfstandigen met 18.000. Voor het eerst sinds jaren is het aantal voltijdbanen van werknemers aanzienlijk gegroeid. In 1997 waren er 62.000 voltijdbanen meer dan in het jaar daarvoor. In voorgaande jaren was hooguit sprake van een geringe toename en in sommige jaren zelfs van een terugloop van het aantal voltijdbanen. De groei van de werkgelegenheid bleef toen beperkt tot deeltijd- en flexwerk.

De groei hiervan is evenwel niet voorbij, meent het CBS. Ten opzichte van 1996 steeg het aantal deeltijdbanen met 60.000 en het aantal flexibele banen met 50.000. Deze groei is weliswaar kleiner dan in de twee voorgaande jaren, maar ligt volgens het CBS nog steeds op een hoog niveau.

De CBS-cijfers over de werkgelegenheid komen kort na de de mededeling van hetzelfde instituut dat de werkloosheid sinds juni 1981 niet meer zo sterk is gedaald. In de maanden maart, april en mei van dit jaar daalde de geregistreerde werkloosheid tot onder de 300.000 personen - 24 procent minder dan in dezelfde periode in 1997. Volgens het CBS vinden elke maand 7.000 tot 8.000 mensen een baan.