NCRV, KRO en Avro willen samenwerking niet opgeven

AMSTERDAM, 29 JUNI. Aan de combinatie NCRV, KRO en Avro, de vaste bespelers van Nederland 1, kan niet meer worden getornd. De omroepen vinden een eventuele verhuizing naar een ander net om de profilering van de drie netten te verbeteren, onbespreekbaar.

In zijn jaarrede zei voorzitter M. Sanders van de Avro zaterdag dat de omroep in die discussie “geen duimbreed wijken” zal. Voorzitter F. Brink van de NCRV valt hem daarin bij. “Ik ben het tweehonderd procent met Sanders eens. In feite is het onbespreekbaar.” KRO-voorzitter F. Slangen noemt het veranderen van de combinatie “niet aan de orde”.

De harde opstelling van de omroepvoorzitters is opmerkelijk omdat de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS, G.J. Wolffensperger, vorige maand een onderzoek aankondigde naar mogelijke andere combinaties die de profilering van de verschillende publieke televisienetten zou kunnen verscherpen. Dat onderzoek maakt deel uit van de visie van de nieuwe leiding op de toekomst van de omroepen in het jaar 2000 die met de raad van toezicht van de NOS, met daarin alle omroepvoorzitters, was doorgesproken. Wolffensperger zei bij die gelegenheid dat de grote winst van de gedachtenwisselingen was, dat de nadere profilering van de netten bespreekbaar was en geen optie was uitgesloten.

De woordvoerder van de NOS zegt “verbaasd” te zijn over de uitspraken van de omroepbazen: “Als je op voorhand al een optie uitsluit, dan kun je toch net zo goed geen onderzoek verrichten.” Volgens de NOS is tijdens het overleg uitdrukkelijk vastgesteld dat “op voorhand geen enkele optie taboe” zou zijn. De omroep kampt al jaren met de signatuur van Nederland 2 waar TROS en EO samen moeten werken, in het jargon “de weeffout” genoemd. De goede kijkcijfers van Nederland 2 zijn vooral te danken aan de sportuitzendingen.

Het onderzoek is er op gericht te bekijken hoe de drie verschillende netten zich zo veel mogelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Zo wordt overwogen de omroepen wat los te weken van een speciaal net en ze programma's te laten leveren aan drie nieuw te vormen themanetten zoals een actualiteitennet, of aan een jongerenzender. Een andere mogelijkheid is om met vaste bespelers te blijven werken, maar eventueel de combinatie van omroepen te veranderen. Dan kan er bijvoorbeeld een confessioneel net ontstaan met KRO, NCRV en EO. De AVRO zou dan samen kunnen werken met de TROS.

De bespelers van Nederland 1 verzetten zich tegen veranderingen omdat zij al met succes samenwerken en binnenkort een gezamenlijke behuizing zullen betrekken. “Wij committeerden ons immers enkele jaren geleden al aan een onomkeerbare samenwerking op Nederland 1”, aldus Sanders zaterdag.

Wolffenspergers medebestuurder H. van Beers zei in mei al dat de huidige samenwerking niet per se een beletsel mag vormen voor veranderingen: “In het bedrijfsleven wordt altijd gezegd dat een gebouw nooit een handicap mag zijn om iets te doen. De nieuwbouw heeft drie verdiepingen en twee ingangen. Er kan dus vrij gemakkelijk iemand in en iemand uit”, aldus Van Beers toen.

    • Jaco Alberts