J.A.T. Cornelissen

Per 1 juli verlaat J.A.T. Cornelissen, algemeen Directeur, het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT). Hij wordt per diezelfde datum opgevolgd door Th. J.J. Schmitz. Schmitz is afkomstig van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) waar hij sinds 1994 directeur was. Vanaf 1 juli wordt Cornelissen algemeen directeur van de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen en zal in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse inzending op de Expo 2000 in Hannover. Cornelissen blijft tot zijn officiële afscheid op 8 december als adviseur aan het NBT verbonden.