EU onderzoekt privatiseringen

BRUSSEL/DEN HAAG, 29 JUNI. De Europese Commissie wil een onderzoek instellen naar de privatisering van Nederlandse staatsbedrijven. In Groot-Brittannië, Frankrijk en België is de Commissie inmiddels een dergelijk onderzoek naar privatisering begonnen.

In Nederland begint de Commissie het onderzoek omdat dit land als enige van de vijftien landen van de Europese Unie een vragenlijst over privatisering onbeantwoord heeft gelaten. “Dat kunnen we niet erg waarderen”, aldus de woordvoerder van Europees Commissaris Monti (interne markt).

Financiën werd in maart door de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel geattendeerd op het vragenformulier van de Europese Commissie. Sindsdien heeft Financiën met Economische Zaken “een inhaalslag gemaakt”, aldus een woordvoerder. Maar de formulieren zijn nog niet verstuurd.

“Het is jammer dat er ondanks onze inspanningen nu dit soort signalen uit Brussel komen”, zegt de woordvoeder. Hij wijst erop dat er geen wettelijke verplichting bestaat het formulier terug te sturen. Volgens hem gaat iedere vergelijking met de zogenoemde Securitel-affaire mank.

Die affaire barstte ruim een jaar geleden los. Toen bleek dat Nederland jarenlang had verzuimd nieuwe wetten en regels in Brussel aan te melden. Daardoor waren deze ongeldig. “Bij Securitel gold een meldingsplicht vooraf. Hier gaat het om een toetsing achteraf, om te kijken of de richtlijnen wel zijn nageleefd”, aldus de woordvoerder.

De vragenlijst werd vorig jaar naar de lidstaten gestuurd. “We hebben signalen dat de regels niet correct zijn toegepast”, aldus de woordvoerder van Monti. Bij de privatisering van staatsbedrijven mogen landen eigen inwoners en bedrijven niet voortrekken op die uit andere lidstaten, om het vrije verkeer van kapitaal en diensten te garanderen. De Nederlandse overheid verkocht afgelopen jaren aandelen van onder meer Koninklijke PTT Nederland (KPN), Staatsuitgeverij, DSM en KLM. Volgens Financiën is daarbij niets onoirbaars gebeurd. “Wij zijn meestal het braafste jongetje van de klas, dus we maken ons geen enkele zorg over de uitkomst van het onderzoek”, aldus de woordvoerder.